Do it yourself | Inregistrarea unei marci la OSIM

0
2,128 vizualizari
Inregistrarea unei marci la OSIM
Inregistrarea unei marci la OSIM

Dreptul asupra unei marci sau a indicatiei geografice este dobandit si  protejat prin inregistrarea acestora la OSIM in conditiile Legii nr. 84/1998 privind inregistrarea marcilor si indicatiilor geografice. O persoana fizica sau juridica romana poate inregistra o marca, direct sau indirect orin Consilieri in proprietate industriala autorizati. Solicitantii straini trebuie sa apeleze la serviciile unor consilieri autorizati.

Pentru verificarea marcilor anterioare depuse spre inregistrare,puteti solicita Serviciul Analize si Sinteze Documentare o cercetare documentara contra cost. Informatii la telefon 021/312.57.37 sau 315.19.63(64,65,66) int. 227,212,274. Pentru a putea fi inregistrata o marca, aceasta trebuie sa nu fie descriptiva, sa nu fie lipsita de caracter distinctiv si sa nu aduca un prejudiciu unui drept de proprietate intelectuala anterior protejat.

Perioada de timp necesara inregistrarii unei marci este de aproximativ un an.   

Procedura de inregistrare a marcilor incepe prin completarea(prin dactilografiere sau printare) a unui formular de cerere de inregistrare marca, (FORM. M 01) pe propria raspundere(nu sunt necesare alte documente ale solicitantului, persoana fizica sau juridica), fiind suficient ca cererea sa fie completata corect, sa fie semnata de solicitant, persoana fizica, respectiv semnata si stampilata in cazul in care solicitantul este persoana juridica. In cazul marcilor combinate sau figurativa, alb/negru se anexeaza 5 reproduceri grafice ale marcii, pe suport hartie, de format maxim 8/8cm; pentru marcile color se anexeaza 5 color si 5 alb/negru.

Dupa modul de reprezentare grafica marcile pot fi:

Marca verbala – o denumire, un slogan, scrise cu caractere mari standard;
Marca figurativa – un element grafic care nu contine litere sau cifre;
Marca combinata – o denumire scrisa cu grafica deosebita si/ sau in culori sau o denumire insotita de un element grafic;
Marca tridimensionala – marca constituita din forma produsului sau ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificare unui produs sau serviciu.

Dupa natura solicitantilor marcile pot fi:

Marca individuala – marca al/i carui solicitant/i este/ sunt persoana/e juridica/e sau/si fizica/e.

Marca colectiva – marca destinatata a servi la deosebirea produselor sau a servicilor membrilor unei asociatii de produsele sau serviciile apartinand altor persoane.Inregistrarea marcii colective este conditionata de existenta si depunerea unui regulament in care sa se indice persoanele si conditiile in care acestea sunt indreptatite la utilizarea marcii.

Marca de certificare – marca al carui solicitant este o persoana juridica legal abilitata sa exercite exclusiv controlul produselor si serviciilor in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie.

Pentru depunere sunt necesare cererea, Regulamentul de folosire a marcii de certificare si autorizatia sau documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare.

Formularul cererii de inregistrare marca se poate obtine de la OSIM, la Biroul Relatii cu Publicul, parter, camera 2, sau se poate descarca din site-ul instituei noastre www.osim.ro si se depunde spre inregistrare la Biroul Receptie Documente, camera 3, parter. Cererile de inregistrare se pot trimite si prin posta, cu confirmare de primire, insotite de dovada achitarii taxelor (copie dupa O.P.).Puteti trimite doua cereri pentru a vi se remite un exemplar cu numarul si data de inregistrare. Se admite si transmiterea cererii prin fax, cu conditia ca intr-o perioada de maxim o luna sa transmiteti prin posta formularul in original.

Taxa de inregistrare pentru o cerere, pentru toate tipurile de marci (individuale, colective, de certificare) este 30 ron si se plateste odata cu depunerea cererii de inregistrare.

Taxele de examinare pentru marcile individuale, pentru o clasa de produse/ serviciii este pentru o:

marca verbala: 330 ron;
marca combinata/ figurativa/ tridimensionala alb/negru :420 ron;
marca combinata/ figurativa/ tridimensionala cu culori revendicate: 660 ron;

Pentru fiecare clasa suplimenara se plateste cate 150 ron. Taxele de examinare pentru marcile colective sau de certificare pentru o clasa de produse/ servicii:

marca verbala: 1170 ron;
marca combinata/ figurativa/ tridimensionala alb/negru : 1350 ron;
marca combinata figurativa/ tridimensionala cu culori revendicate : 1650 ron.

Pentru fiecara clasa suplimentara se plateste cate 210 ron.

OSIM examineaza in fond o cerere de inregistrare marca in 6 luni de la plata taxelor de examinare si decide acordarea sau refuzul inregistrarii marcii respective.

Atentie! Taxele de examinare trebuie achitate in maxim 3 luni de la data depunerii cererii de inregistrare, neachitarea acestora ducand la radierea dosarului de marca pentru plata taxelor legale!

Cand deciziile de inregistrare a marcilor au ramas definitive, marcile sunt inregistrate  in Registul National al Marcilor si este eliberat certificatul de inregistrarea a marcii, cu plata taxei de 150 ron pentru marcile individuale, respectiv 210 ron pentru marcile colective si de certificare.

Drepturile asupra marcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenta, oricand in cursul duratei de protectie a marcii.

Durata protectiei marcii este de 10 ani, inregistrarea marcii putand fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, la  cererea titularului cu plata taxei prevazuta de lege.

Marcile inregistrate la OSIM nu sunt protejate decat pe teritoriul Romaniei.Protectia intr-un alt stat presupune indeplinirea formalitatilor prescrise de legislatia statului respectiv si a tratatelor la care acesta este parte.

Informatii suplimentare :

Adresa OSIM: Strada Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucuresti, cod 030044.
Contul OSIM (RON): 50.25.4266081, Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

Pentru orice alte informatii legate de OSIM de domeniul proprietatii industriale (Biroul Relatii cu Publicul, parter, camera 2) sau telefonul direct 021/ 315.43.63 sau la 021/ 315.19.63…66, 021/ 314.67.20, interior 208 sau 284.
Site-ul OSIM: www.osim.ro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here